Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze wykonawcy dla zadania pt "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy zakładu mięsnego Karol w Strzakłach".